Produktserie: Dekor/sand storsäck

En storsäck kan innehålla antingen en kubik eller ett ton material, beroende på vilket som är större. Om materialet är lätt och tar mycket plats, till exempel flis eller bark, så kommer säcken att innehålla en kubik av materialet. Å andra sidan, om materialet är tungt och tar mindre plats, till exempel grus eller jord, så kommer säcken att innehålla ett ton av materialet.