Gräsmatta

GÖDSLING AV TRÄDGÅRDEN

De flesta växter som vi har i våra trädgårdar är förädlade och i jämförelse med ”vild växande” växter behöver de omvårdnad med näring och kalk. Vissa näringsämnen behövs i stor mängd och andra i mindre mängd. Näring som behövs i stor mängd är, kväve (N), fosfor (P) och kalium (K).

Kväve gynnar klorofyllbildning (det som ger växten grön färg) samt ökar proteinbildningen i växten. Fosfor ger växten god rotutveckling och blomning (viktigt för bär och bärbuskar). Kalium ger växten god vinterhärdighet. Växterna behöver också många andra näringsämnen och dessa finns i lämplig mängd i trädgårdsanpassade mineral- och naturgödselmedel.

Naturgödsel har relativt lågt näringsinnehåll (2-5% kväve), men verkar under lång tid. Framför allt kogödsel innehåller också mullmaterial och är därför mycket bra att jordförbättra sandiga och leriga jordar med. Naturgödsel är speciellt bra till växter med ”lång växtperiod” t.ex. perenner, bär och bärbuskar. Eftersom naturgödsel måste brukas ner i jorden för att ge bra effekt passar den inte så bra till gräsmattor.

Mineralgödsel har ofta högt näringsinnehåll (15-20% kväve), som verkar snabbt. Detta gör att man måste vara noggrannare med gödselgivan för att inte överdosera. Mineralgödseln är lämplig för växter som kräver mycket snabb tillförsel av näring. Gräsmattan kräver jämn tillgång på näring under hela växtperioden och bör gödslas flera gånger. En lämplig giva är 3 kg mineral Gräsgödsel/100 m2 tre gånger per år (även planteringar, som ska ha Trädgårdsgödsel) eller naturgödsel med givor enligt rekommendationer på förpackningen.

 

 

ANLÄGGNING AV GRÄSMATTA

Såytan, sådd och vältning

Underlaget luckras upp så att ny och gammal jord får bra kontakt. Lägg på ett lager anläggningsjord, 5-10 cm brukar vara lagom beroende på hur slätt underlaget är. Välta (tryck till jorden) noga före sådden och fyll på mer jord i ev. svackor. När ytan är jämn luckras den försiktigt före sådd. Så sedan i två omgångar, korsvis mot varandra. Välta ytan igen (du ska inte sjunka ner när du går på jorden) och vattna noga, helst flera gånger om dagen. För att bättre bevara fukt och värme kan små ytor täckas med genomskinlig plast. För att gräset skall få ett så bra rotsystem som möjligt bör Du inte klippa det förrän det är 6-7 cm högt och aldrig mer än 1/3 av gräset. Färdigt gräs kräver samma förarbete.

Kalkning, gödsling och bevattning

Kalka kan Du göra när som helst på året, men det är lämpligast vid fuktig väderlek. Ju finare struktur kalken har desto snabbare och bättre verkar den i jorden. Använd därför helst kalkmjöl eller granulerad kalk. Lerig jord kräver mer kalk än sandig – följ instruktionen på förpackningen om hur ofta och hur mycket du ska kalka.

 Gräs behöver också jämn tillförsel av näring - gödsla därför gräset 3-4 gånger per år. En lämplig giva är 3 kg mineral Gräsgödsel/100 m2 tre gånger per år eller naturgödsel enligt rekommendation på förpackningen. Första givan ges när jordtemperaturen är över 8 grader (eller när bönderna börjar vårbruket). Gödslingen gynnar gräset i konkurrens mot ogräs och mossa. Gödsla helst vid fuktig väderlek för att undvika ”brännskador”. Riklig bevattning, 15-20 mm, vid få tillfällen är bäst för gräset. Inför vintern klipps gräset 3-4 cm högt och räfsas noga. En ”ren” gräsmatta klarar övervintring och svampangrepp bättre

Tillbaka till blogg